Romana Romana  Engleza Engleza   
Third Party Services

 

 

 

 

Nr.

crt.

Prestatia

UM

Tarif actualizat 2017

(fãrã TVA)

1

Prelungirea programului de circulatie pentru 1 orã sau parte dintr-o orã

orã

50477 lei

2

Avizarea In CTE a proiectelor de amplasament pentru chioscuri , echipamente, fibrã opticã

documentatie

220 lei

3

Insotirea echipelor de filmare / fotografiere cu caracter comercial, artistic si documentar

orã

180 lei

4

Inchirierea de spatii publice din statiile de metrou – peroane, vestibule – pentru activitãti socio – culturale - sampling

orã

180 lei

5

Emiterea de avize pentru documentatii de executare a constructiilor la limita zonei de sigurantã , protectie si functionalitate a metroului

 

documentatie

 

170 lei

6

Participarea specialistilor Metrorex In comisiile de omologare tehnicã a produselor feroviare

zi

600 lei

7

Furnizarea de servicii de consultantã pentru elaborarea caietelor de sarcini si specificatiilor tehnice pentru produse / servicii feroviare la reteaua de metrou

orã

165 lei

8

Eliberarea acordului de efectuare a Incercãrii produselor In exploatare/emiterea acordului de principiu privind utilizarea produselor / serviciilor feroviare la Metrorex

acord

220 lei

9

Participare la urmãrire In exploatare , probe functionale si / sau tehnologice a trenurilor si echipamentelor

orã

60 lei/orã

10

Urmãrirea stadiului de constructie montaj si exploatare a liniilor , tunelurilor si constructii speciale

zi

530 lei

11

Avizare documentatie tehnicã a produselor / serviciilor feroviare critice, supuse omologãrii / agrementãrii tehnice feroviare prezentate de terti, avizãri caiete de sarcini ale unei autoritãti contractante terte, pentru toate clasele de risc conf. OTM 290/2000

pag

80 lei

12

Inchiriere de spatii si terenuri din patrimoniul privat al Metrorex, In scop comercial sau pentru publicitate

mp/orã

200 lei

13

Insotirea si asistenta tehnicã pentru instalare afisaje si reclame In vagoanele de metrou

ora

190 lei

14

Inchiriere drezinã MRU

zi

1500 lei

15

Inchiriere defectoscop ultrasonic

zi

1445 lei

16

Inchiriere cãrucior mãsurat calea

zi

1540 lei

17

Asistentã tehnicã pentru decorarea cu publicitate In statiile de metrou

orã/zi /noapte

orã/zi/festive orã/noapte/festive

55 lei

90 lei

100 lei

18

Multiplicare documente

 

pag

pag

0,70 lei A4

1,10 lei A3

19

Asistentã tehnicã pentru amplasare fibrã opticã si echipamente

orã

155 lei electromecanic

20

Inchiriere LDH

orã

880 lei

21

Instruire si verificare mecanici LDH

orã

655 lei

22

Inchiriere vagon pentru transport materiale

orã

85 lei

23

Transport sinã / 1 boghiu

orã

85 lei

24

Inchiriere statie pentru diferite evenimente

orã

800 euro

25

Inchiriere tren vechi

orã

1100 euro

26

Inchiriere tren nou

orã

1600 euro

27

Inchiriere vagonet motor tip VMT 428 P

orã

220 lei

28

Recomandãri pentru furnizori de produse feroviare

Recomandare

590 lei

29

Rapoarte de comportare In exploatare a produselor/echipamentelor/instalatiilor introduse pe reteaua de metrou

Raport

590 lei

30

Inchiriere masina de tãiat sina

orã

270 lei

31

Inchiriere masinã de gãurit sina

orã

815 lei

32

Inchiriere masina de tirfonat/bulonat (strâns tirfoane/buloane)

orã

325 lei

33

Inchiriere masinã de tirfonat/bulonat (Inlocuit tirfoane/buloane)

orã

1005 lei

34

Inchiriere masinã de polizat

orã

305 lei

35

Inchiriere pompã injectii poliuretanice

orã

215 lei

36

Inchiriere pompã injectie cu suspensii

orã

280 lei

37

Lucrãri de mãsurãtori topo pentru calea de rulare si tunel

orã

280 lei

 

 Route calculator

Choose departure station

Choose arrival station