Romana Romana  Engleza Engleza   
Conducere

Daniela Marina DEUSAN                - Membru (nu este afiliat politic)   Curriculum Vitae

Magdalena NICULESCU                 - Membru (nu este afiliat politic)   Curriculum Vitae

Mariana PETRE                               - Membru ( membru al PNL, conform Declaratiei de Interese )  Curriculum Vitae

David Alexandru BURGHIU            - Membru (nu este afiliat politic)   Curriculum Vitae

Marian Adrian MARIN                   - Membru (nu este afiliat politic)   Curriculum Vitae


Contracte de mandat C.A.Calculator ruta

Alegeti statia de plecare

Alegeti destinatia dorita

Comunicate de presa